Přeskočit na obsah

Soutěž na Centrum volného času Bystrouška

Klient: Úřad Městské části Brno
Program: centrum volného času
Status: novostavba
Stupeň: soutež
Užitná plocha: 2410m2
Data: Návrh 2017

Návrh CVČ Nové Bystroušky navazuje na urbanistickou strukturu lokality a Studii parkových úprav Horního náměstí. Snažíme se zmenšit měřítko místa a spolu s novými objekty doplnit i atraktivní veřejné prostory.  S ohledem na etapizaci, uspořádání terénu, tvar území a funkci, navrhujeme soubor dvou podobných hmot se vzájemně otočenou orientací. Oba domy budou sloužit široké veřejnosti, proto se přes prosklené fasády otevírají, propojují s okolím a vtahují návštěvníky do dění uvnitř. Jednoduché hmoty doplňují podél ulice Kamechy urbanistickou strukturu sídliště. Hmoty centra reagují na volný prostor mezi deskovými domy. Natočení hmot a jejich střídání s volným místem se zmenšuje měřítko Horního náměstí a vytváří se zajímavé a atraktivní meziprostory. To umocňují prosklené fasády objektů centra otevřené do těchto piazzett a ulice Kamechy. Vzniká tak příjemné propojení exteriéru s interiérem, vtahující návštěvníky k aktivnímu zapojení či sledování dění uvnitř. Hmoty podél komunikace jsou v kontrastu s dominantní volnou zelenou plochou parku. Doprava, obsluha a pěší přístup jsou řešeny z ulice Kamechy, podél které je orientováno i příčné parkovací stání. Ulice Kamechy je navržena jako obousměrná komunikace. Mezi objekty centra a ulicí Kamechy je pěší chodník, paralelně s ním vede i pasáží průchod budovami. Před a mezi navrženými objekty jsou veřejné prostory, u budov kryté zastřešením. Tyto zpevněné plochy mají charakter nástupních piazzett a směrem do parku přecházejí zvolna přes zatravňovací dlažbu do zelených ploch. Park a ulici Kamechy spojují na sebe navazující chodníky a pěšiny vedoucí přes tyto náměstíčka. Dominantním prvkem Horního náměstí jsou velké zelené plochy navrženého parku. Na plochy a rostlou zeleň uspořádané po vrstevnicích a propojené pěšinami navazuje i navrhovaná zeleň CVČ.  

Příchozí pohled od tramvaje
Pohled na piazzetu mezi objekty
Interiér sportovního sálu
Interiér foyeru centra
Pohled na areál s parkem
Situace
Hmotové řešení
Doprava a pohyb
Zeleň
Axonometrie
Přízemí
1 patro
2 patro
Řez 1 a 2
Řez 3
Východní pohled
Západní pohled
Severní pohledy
Detail