Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Soutěž na Mateřskou školku

Klient: město Semily
Program: mateřská stavba
Status: novostavba
Stupeň: soutež
Užitná plocha: 1002m2
Data: Návrh 2015

Pozemek zamýšlené mateřské školky se nachází na rovinatém pozemku na okraji města Semily. Lokalita je situována v klidné části města, vedle slepé komunikace. Okolí zástavby je tvořeno jednak areálem učiliště s pavilónovou formou zástavby, tak solitérní zástavbou vilek. Z jižní strany na pozemek navazuje rozsáhlý svah se zahrádkářskou kolonií.

Hlavní myšlenkou našeho konceptu je vytvoření útočiště pro děti, kde se mají cítit bezpečně. To pro nás znamená vybudování stavby orientované svými pobytovými prostory do vnitřního zeleného atria. Vlastní hmotové řešení školky je tvořeno centrální hmotou složenou z dvou hmot tvarů L, které jsou vzájemně stranově obrácené. Severozápadní hmota tvoří vlastní školka, jihovýchodní pak terénní val. V severní části řešeného území je umístěn hlavní vstup do pozemku na zmiňovanou plochu parkování v severní části. Objekt školky spolu se zazeleněným terénním valem mezi sebou vytváří uzavřený prostor dětských hřišť, jakési atrium odcloněné stavbou a valem od vnějšího okolí, avšak orientované spolu s pobytovými místnostmi jihovýchodním směrem, ideálně ke slunci.

Dispozice mateřské školky je členěna na dvě části, na tradiční mateřskou školku a na waldorfskou školku. Tyto jsou umístěny do protilehlých křídel, které jsou odděleny vstupní halou. Podélně je objekt školky rozdělen na trojtrakt s vnitřní chodbou sloužící zároveň jako šatny školek. Podél otevřené jihovýchodní fasády se nachází učebny, lehárny, sborovny učitelů. Přes chodbu po vnější straně budovy jsou to kanceláře vedení, šatny a zázemí učitelů, technické místnosti a kuchyně se zázemím.

Objekt školky vnímáme jako uzavřenou kompozici vlastního objektu školky a protilehlého terénního valu se zelení a zahradou vloženou dovnitř. Kolem celého obvodu školky běží sjednocující fasáda z dřevěných svislých lamel. Hlavní vstup do domu je naznačen výrazným otevřením této fasády.

Situace