Přeskočit na obsah
Na webu používáme cookies pro měření návštěvnosti. Více informací

Základní škola v Říčanech

Klient: soukromý
Program: základní škola
Status: novostavba
Stupeň: projekt
Užitná plocha: 600m2
Data: Návrh 2019

V centru vísky Pacov, dnes administrativně náležící k Říčanům, nedaleko návesního rybníka stojí jednopodlažní budova bývalé restaurace a Jednoty. Tato stavba vznikla v 80. letech minulého století svépomocí během jedné z takzvaných “akcí Z”.

Cílem projektu bylo transformovat stavbu bývalé Jednoty, která už funkčně i technicky dosloužila, na místo pro vzdělávání a vdechnout tak budově i přiléhající návsi nový život. Stavba by v budoucnu měla hostit žáky prvního stupně základní školy a fungovat v návaznosti na stávající sportovní areál. Měla by vytvářet bezpečné a stimulující prostředí pro vzdělávání, zázemí pro mimoškolní aktivity děti z vesnice a setkávání všech generací.

Kompozičně stavba vychází se půdorysné stopy budovy bývalé Jednoty v základu tvořené průnikem dvou obdélníků. V nové interpretaci pro účely základní školy získává budova tvar nepravidelného šestiúhelníku o dvou podlažích.

V přízemí se nachází provozní prostory školy - šatny, WC, technologie, příprava a výdej jídel, jídelna, kabinety a konzultační místnosti seskupené okolo dvorany multifunkčního sálu sloužícímu pro volnočasové aktivity a setkávání dětí.

V patře se pak nachází samotné učebny, které mají trojúhelníkovitý tvar, tak aby vytvářely široký úhel pohledu na vyučujícího a vhodné akustické, a díky přidaným střešním světlíkům, i světelné podmínky pro studium. Mezi dvojicemi trojúhelníkovitých učeben jsou dále umístěny respiratoria s otevřenými výhledy do okolí. Tato respiratoria slouží k volnočasovým aktivitám mezi výukou i jako alternativní prostory pro vyučování. Budova je završena pochozí zelenou střechou s terasou a hřištěm.

Stavba je řešena jako zděná v přízemí a želozebetonovými nosnými konstrukcemi v patrech.

vizualizace©dousek-zaborsky

ptačí perspektiva
vizualizace exteriéru
vizualizace exteriéru
vizualizace interiéru
vizualizace interiéru
situace širších vztahů
situace
půdorys přízemí
půdorys patra
půdorys střechy
podélný řez
severní pohled
západní pohled
jižní pohled
východní pohled