Přeskočit na obsah
Apartmánový dům, Pec pod Sněžkou /2. místo v soutěži/ Pec pod Sněžkou, 2019

Apartmánový dům, Pec pod Sněžkou /2. místo v soutěži/

2.místo ve vyzvané architektonické soutěži

Řešené území se nachází v úplném centru města. Poblíž hlavní křižovatky cest vedoucích směrem k lanovce na Sněžku a směrem k lyžařským sjezdovkám Ski resortu Černá Hora - Pec pod Sněžkou. Ze západní strany sousedí území s nově dokončeným objektem Aparthotelu Svatý Vavřinec, z jihovýchodu s objektem Hospody Na Peci a ze severovýchodu s objektem secesního hotelu Hořec. Terén je příčně převýšen téměř o čtyři patra. Dopravní přístup na pozemek je z komunikací na severní a jižní hraně pozemku. Pěší přístup je ze západní a východní strany. Přes území prochází významný pěší tah mezi centrem a cestou ke sjezdovkám Ski resortu Černá Hora - Pec pod Sněžkou. Oproti aparthotelu s jasným uspořádáním v území jsou ostatní dva sousedící objekty natočeny každý v jiném směru podél lemujících komunikací. Limity území jsou dány hranicí možného zastavění, věcnými břemeny vjezdu do aparthotelu a trafostanice a rovněž zachováním oslunění stávajících bytových jednotek sousedících objektů.

Návrh nové výstavby orientovat v těžišti území na křížení pohledové osy příjezdové cesty do Pece a podélné osy Aparthotelu Sv.Vavřinec. Rozdělit navrhovaný objekt na přízemní podnož se společenskou částí a z ní vyrůstající tři charakteristické patrové objekty s apartmány. Díky této kompozici hmot tak apartmánové domy nepůsobí samostatně a odděleně, ale jsou vzájemně propojeny a srostlé nejen tvarově, ale i funkčně. Patrové části objektu reagují na strukturu okolní zástavby, lemují a rozevírají se po krajích území podél jižní a severní komunikace. Z exponovaných stran fasády navrhovaného domu zakončují pohledy na území.

Výška patrových objektů reaguje na svažitý terén a graduje spolu s ním, zároveň respektuje vedlejší objekt Sv.Vavřince a je tvarována tak, aby nezastiňovala okolní bytové objekty. Na západní stranu území v sousedství s objektem Sv.Vavřince je orientován hlavní společenský sál. Je umístěn na zastíněnou plochu území, odděleně mimo hmoty aparthotelu s ohledem na rušení rezidentů hlukem skrze konstrukci. Shora zmiňovaný významný pěší tah prochází otevřenou pasáží a navazuje na komerční parter Aparthotelu Svatý Vavřinec. Pasáž lemují gastro podniky s terasami, lobby nového aparthotelu, vstupy do společenských sálů a komerční jednotky. Spolu s parterem Sv.Vavřince tak definuje území jako centrum města a hlavní nákupní ulici. Tento prostor pro pěší doplňuje i chodník mezi Hospodou Na Peci a hotelem Hořec. Na východní straně jsou prosklené výkladce a terasy gastro podniků doplněny vodním prvkem s lavičkami a vzrostlou zelení. Tento nový veřejný městský prostor nabízí možnost odpočinku a zastavení a zároveň zakončuje osu chodníku od východu vstupem do sálů objektu aparthotelu pro veřejnost. Návštěvníci společenských akcí tak mají možnost využít k setkání i příjemný exteriérový parter.

Objekt je rozdělen horizontálně na základní části. Dvě suterénní patra garáží s místnostmi lyžáren, skladů a technologických místností. V části druhého suterénu, vystupujícím již zcela nad terén je navržena recepce a kanceláře vedení hotelu. V přízemí jsou převážně veřejné prostory aparthotelu, jako lobby, restaurace, koktejlový bar, cukrárna a doplňující komerční jednotky. Nedílnou součástí aparthotelu jsou i malý a velký sál sloužící pro různé společenské události. Jsou navrženy tak, aby mohly fungovat samostatně i dohromady v možné součinnosti s gastro podniky aparthotelu. V patře nad pasáží jsou již polosoukromé prostory wellnes, fitness, heren a ubytování v hotelových pokojích. Skrze toto horizontálně propojené patro je schodišti a výtahy suchou nohou přístupná i většina gastro podniků, lobby, recepce. Požadované napojení na aparthotel Sv.Vavřinec je rovněž přístupné z toho patra přes vyrovnávací lávku mezi oběma objekty. Vertikální jádra schodišť a výtahů propojují jednotlivá patra mezi sebou. Od garáží a lyžáren v suterénu přes veřejné patro pasáže, polosoukromé patro s doplňujícími službami zábavy a relaxace pro rezidenty a hotelové hosty, až po soukromé patra apartmánů. Hierarchie přístupu do jednotlivých prostor je zabezpečena kartami.

Objekt aparthotelu je navržen jako kombinace skeletového a stěnového sytému ze železobetonové konstrukce a zdících tvárnic. Horizontální konstrukce včetně schodišťových jsou rovněž řešeny jako železobetonové. Obvodový plášť je tvořen svislou minerální izolací krytou barevnými plechovými dílci z falcovaného hliníkového plechu. Tmavé hnědošedé hliníkové šablony mají nepravidelný svislý rastr falců, který odkazuje na cedrový obklad aparthotelu SV.Vavřince. Vlomené části stěn lodžií, okenních rámů, teras a balkonů jsou s dřevěným obkladem z cedrového dřeva. Střechy jsou zakryty železobetonovými deskami s obráceným izolačním souvrstvím. Tepelná izolace je z vnější strany kryta substrátem a zeminou s extenzivní zelení ze sukulentů a nízkých suchomilných travin. Okna navrhujeme dřevohliníková se zasklením trojsklem. Pohledově je objekt charakteristický zkosenými tvary střech, šikmými fasádami a střídáním plných fasád s prolomenými otvory oken, lodžií, teras nebo předstupujícími balkony. Dřevo a plech, tradiční materiály pro horské prostředí jsou použity v inovované podobě. Spolu s moderním hmotovým řešením jsou navrženy „přímo na míru“ řešeného území v centru krkonošského turistického střediska. Navrhujeme nové pojetí designového apartmánového domu 21.století, srovnatelné s výstavbou nejnovějších horských apartmánů v evropských alpských centrech.

vizualizace©Janoušek & Havlíček visualisations

Souhlas s cookies

Pro co nejlepší zážitek z používání našeho webu od Vás potřebujeme souhlas se zpracováním souborů cookies. Jsou to malé soubory, které se dočasně ukládají ve vašem prohlížeči. Děkujeme, že nám ho dáte a pomůžete nám tak web dále zlepšovat.