Přeskočit na obsah
Nový pavilon ZŠ, Kostelec u Křížků Kostelec u Křížků, 2020

Nový pavilon ZŠ, Kostelec u Křížků

Projekt řeší nový pavilon menší základní školy v Kostelci u Křížků (Praha-východ). Budova stávající školy se nachází v samém centru obce, v blízkosti akropole kostela Sv. Martina s románskou rotundou. Kompoziční protiváhou kostela tvoří blok spojených budov fary a staré školy. Jedná se o nejstarší část obce, o které jsou písemné záznamy již z 10. století.

Dostavba školy má za úkol rozšířit již nedostačující prostory školy a doplnit je o školní jídelnu s kapacitou 80 míst a vlastní školní kuchyní s produkcí 250 jídel. Dále zde má být umístěna školní tělocvična se zázemím, kterou by bylo možné v odpoledních a večerních hodinách pronajímat k volnočasovým aktivitám. Požadované rozměry tělocvičny jsou 24x12x6m. Nové prostory dostavby by měly navazovat na jednotlivá patra stávající školy.

Náš návrh se snaží co nejvíce zachovat místní genius loci. Vlastní hmota přístavby je situována do „dvora“, t. j. je umístěna za stávající hmotu školy, kde navazuje na východní křídlo budovy. Vlastní dostavba má jednoduchý obdélníkový půdorys 13x35m. Svou severní části navazuje na křídlo školy a pokračuje v jejím svislém profilu včetně tvaru sedlové střechy. Směrem na jih, kde hmota dostavby vybíhá směrem do školní zahrady se tvar sedlové střechy ještě dvakrát zopakuje. Vlastní obdélníková hmota dostavby má tak zakončení ve tvaru nepravidelné lomenice, která směrem od hřebenu staré školy klesá a navazuje na výšku okolní zástavby. Silueta domu, která vznikla spojením tří nestejných sedlových střech, nám přišla jako nejlépe zapadající do této historické lokality Kostelce u Křížků.

Bylo naší snahou, aby dostavba zcela nesplývala se stávající školou, aby necitlivě nerozšiřovala její hmotu, tak aby nevznikal měřítkově nepatřičný novotvar. Uvažujeme, že dostavba by měla fasádu zpracovanou v jiném odstínu než stávající škola.

Dispozičně je nová budova propojena se stávající budovou školy v obou patrech. Dostavba má i vlastní vstup ze zahrady, který bude sloužit jak pro zásobování školní kuchyně, tak i pro případné odpolední mimoškolní návštěvníky tělocvičny. V přízemí budovy je situována kuchyně se všemi potřebnými sklady a zázemím. V jižní části přízemí, v návaznosti na zahradu, je situována školní jídelna. V patře je umístěna tělocvična. Zázemí pro žáky a učitele, toalety a šatny jsou v obou patrech situovány v severní části budovy. Součásti budovy je dvouramenné schodiště, které spojuje obě patra.

Předpokládáme, že by škola byla založena na betonových pasech. Nosné zdivo by bylo z cihelných tvárnic. Nosné pilíře stejně jako stropy a zastřešení budovy ze železobetonu. Vnější fasáda by byla bíle omítnuta s možným budoucím použitím vybraných kreseb místních dětí. Krytina střechy by byla plechová antracitové barvy. Okna a dveře by byly z dřevěných Euro profilů. Vnitřní prostory bíle omítnuty. Prostor tělocvičny by byl do výše 3m obložen dřevěnými deskami. Na jižních rovinách střech by byly umístěny fotovoltaické články, které by sloužily k výrobě elektřiny pro školu.

vizualizace©dousek-zaborsky

Souhlas s cookies

Pro co nejlepší zážitek z používání našeho webu od Vás potřebujeme souhlas se zpracováním souborů cookies. Jsou to malé soubory, které se dočasně ukládají ve vašem prohlížeči. Děkujeme, že nám ho dáte a pomůžete nám tak web dále zlepšovat.