Přeskočit na obsah
Sportovní areál, Kamenice Kamenice, 2020

Sportovní areál, Kamenice

Zadáním ze strany vedení obce bylo navrhnout nový multifunkční sportovní areál, který by nabízel občanu obce a jejího okolí sportovní aktivity, které v lokalitě žádné jiné zařízení nenabízí, nebo nabízí jen v nedostatečném množství či nedostatečné kvalitě.

Základní koncept řešení pozemku zachovává jeho rozdělení na dvě výškové úrovně - terasy, mezi které vkládáme nový prvek - dvoupodlažní budovu s krytou arkádou, která vytváří pomyslnou opěrnou stěnu, která se táhne od východního po západní okraj pozemku. Jednotlivá patra budovy navazují na přiléhající úroveň pozemku. V hlavní budově bude kromě krytých sportovišť situováno také zázemí pro všechna vnitřní i venkovní sportoviště.

Poblíž křižovatky ponecháváme stávající budovu masny, která bude rekonstruována a navýšena o dvě patra. Měla by se stát jakýmsi majákem či poutačem u křižovatky, který bude zvát k návštěvě do areálu. Budova Masny bude kompoziční symetrickou protiváhou nárožní budovy areálu bývalého statku. V budově bude situováno kulturně společenské centrum pro teenagery.

Jedním z důležitých motivů při komponování celého areálu bylo to, aby byl v co největší míře vizuálně otevřený všem lidem pohybujícím se v okolí a svým životem lákal k návštěvě.

Kromě krytých sportovišť, která se nachází v hlavní budově, jsou v areálu rozmístěny tyto sportovní plochy:

V nižší části bude dominantní plochou atletická dráha. Uprostřed oválu bude situováno univerzální sportoviště s umělým povrchem a mantinely, které sloužit pro dětský fotbal, florbal či tenis. V zimě bude sloužit jako chlazené kluziště a hřiště pro hokej. Stávající skatepark situovaný u masny bude začleněn mezi spodní sportoviště. V blízkosti masny bude umístěna stanoviště pro tzv. workout (venkovní posilovna) a streetbalové hřiště. Na horní terase bude situováno fotbalové hřiště a oplocené kurty na volejbal, nohejbal a plážový volejbal.

V areálu se budou navrženy dvě stavby, tzv. hlavní budova a budova bývalé masny.

Hlavní budova je situována na rozhraní dvou výškových úrovní areálu. Vlastní hmota budovy bude v rámci celého areálu tvořit charakteristický a výrazný objem. Snažili jsme se proto vnímaní této budovy zjemnit a docílit co největšího vizuálního odlehčení. Jednak pomocí průhledů skrze tuto budovu a zároveň pomoci toho, že hmota domu je navržena z dílčích objemů, které jsou sjednoceny do jednoho tvaru lehkou střechou, která na severní straně přechází do sloupové arkády. Ta vytvářející shromažďovací a komunikační prostor po celé severní fasádě domu.

vizualizace©janoušek & havlíček


Souhlas s cookies

Pro co nejlepší zážitek z používání našeho webu od Vás potřebujeme souhlas se zpracováním souborů cookies. Jsou to malé soubory, které se dočasně ukládají ve vašem prohlížeči. Děkujeme, že nám ho dáte a pomůžete nám tak web dále zlepšovat.