Přeskočit na obsah
Základní škola, Říčany Říčany, 2019

Základní škola, Říčany

V centru vísky Pacov, dnes administrativně náležící k Říčanům, nedaleko návesního rybníka stojí jednopodlažní budova bývalé restaurace a Jednoty. Tato stavba vznikla v 80. letech minulého století svépomocí během jedné z takzvaných “akcí Z”.

Cílem projektu bylo transformovat stavbu bývalé Jednoty, která už funkčně i technicky dosloužila, na místo pro vzdělávání a vdechnout tak budově i přiléhající návsi nový život. Stavba by v budoucnu měla hostit žáky prvního stupně základní školy a fungovat v návaznosti na stávající sportovní areál. Měla by vytvářet bezpečné a stimulující prostředí pro vzdělávání, zázemí pro mimoškolní aktivity děti z vesnice a setkávání všech generací.

Kompozičně stavba vychází se půdorysné stopy budovy bývalé Jednoty v základu tvořené průnikem dvou obdélníků. V nové interpretaci pro účely základní školy získává budova tvar nepravidelného šestiúhelníku o dvou podlažích.

V přízemí se nachází provozní prostory školy - šatny, WC, technologie, příprava a výdej jídel, jídelna, kabinety a konzultační místnosti seskupené okolo dvorany multifunkčního sálu sloužícímu pro volnočasové aktivity a setkávání dětí.

V patře se pak nachází samotné učebny, které mají trojúhelníkovitý tvar, tak aby vytvářely široký úhel pohledu na vyučujícího a vhodné akustické, a díky přidaným střešním světlíkům, i světelné podmínky pro studium. Mezi dvojicemi trojúhelníkovitých učeben jsou dále umístěny respiratoria s otevřenými výhledy do okolí. Tato respiratoria slouží k volnočasovým aktivitám mezi výukou i jako alternativní prostory pro vyučování. Budova je završena pochozí zelenou střechou s terasou a hřištěm.

Stavba je řešena jako zděná v přízemí a želozebetonovými nosnými konstrukcemi v patrech.

vizualizace©dousek-zaborsky

Souhlas s cookies

Pro co nejlepší zážitek z používání našeho webu od Vás potřebujeme souhlas se zpracováním souborů cookies. Jsou to malé soubory, které se dočasně ukládají ve vašem prohlížeči. Děkujeme, že nám ho dáte a pomůžete nám tak web dále zlepšovat.